Damar sertliği hastalığı koroner arterler gibi kol, karın ve ayaklardaki damarlarda da tıkanmalara yol açar ve kendini özellikleyürüyüş anında veya kol hareketlerinde ağrı ile gösterir. İlerleyen aşamalarda ağrıya, enfeksiyon ve iyileşmeyen yaralar eşlik edebilir hatta ampütasyona (“ayak kesilmesi”) kadar ilerleyebilir. Yaşlılarda karın damarlarında gelişen tıkanıklıklar cinsel güç kaybına yol açabilir. Anjiografi ile darlığın yeri saptandıktan sonra, balonla genişletilerek stentlenir ve damar açılır, neticede bu darlığın yol açtığı istenmeyen durum ve şikayetlerde kaybolur.Anjiografi laboratuvarında lokal anestezi altında yapılan bir işlemdir.