Prof. Dr. Namık Kemal ERYOL

Konferans

Konuşmacı/panelist olarak katıldığım Sempozyumlar:

 1. 26.Ulusal Kardiyoloji Kongresi, AVNRT RF ablasyon tedavisi, 2010, istanbul
 2. 25.Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Girişimsel kardiyolojiden yardımcı farmakolojik tedavi; Glikoprotein IIb/IIIa reseptör blokerleri, 2009, İstanbul.
 3. 24.Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Girişimsel kardiyolojide komplikasyonlar, Olgularla pratik yaklaşım, püf noktalar, 2008, İstanbul.
 4. TKD Bölgesel Eğitiğm Toplantısı 22-26 mayıs 2008, Erzurum. Kardiyak aciller, Akut MI hastasına yaklaşım: vaka örnekleri ile takip ve tedavi.  
 5. İstanbul Üniversitesi, mezuniyet sonrası eğitim toplantısı – 2008; Ani Ölümün önlenmesi “ yaşamın Kıyısında”. Atriyal Fibrilasyon, Epidemiyoloji, sınıflandırma ve riskler
 6. Türk Kardiyoloji Derneği, eğitim toplantısı; Kardiyovasküler çoklu risk faktörlerine nasıl yaklaşalım? 2008, Sivas
 7. Türk Kardiyoloji Derneği, Hipertansiyon ve Koroner Kalp Hastalıkları Çalışma Grubları: Kronik stabil koroner arter hastalığında girişimsel tedavinin yeri, 2008 Kıbrıs.
 8. Genden genele dislipidemide yeni yaklaşımlar, pratik çözümler: İnsan genlerine uygun fizyolojik LDL düzeyi ne olmalı? LDL nereye kadar düşürülmeli? Sivas 2007.
 9. Türk Kardiyoloji Derneği, III. İnteraktif EKG kursu, EKG örnekleri ile tartışma, 2007 İstanbul.
 10. II. Kardiyoloji, Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi:  Protez kapak taşıyan kadınlarda gebelik/antikoagulan ikilemi, 2006 Bodrum.
 11. Türk Kardiyoloji Derneği, II. İnteraktif EKG kursu, EKG örnekleri ile tartışma, 2006 İstanbul.
 12. Türk Kardiyoloji Derneği,  Pacemaker, Aritmi ve Elektrofizyoloji Çalışma grubu: Ani Ölüm, İnvaziv olmayan risk belirleme yöntemleri, Aritmi 2006 Antalya.
 13. XXII.Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Kronik Stabil Koroner Arter Hastalığında Girişimsel Tedavi, 2006 Antalya.
 14. Türk Kardiyoloji Derneği, Girişimsel Kardiyoloji Çalışma Grubu, Canlı yayın panelistliği, 2006 Ankara
 15. Türk Kardiyoloji Derneği, Koroner Kalp Hastalığı Çalışma Grubu, Akut Koroner Sendromlarda EKG Değerlendirilmesi, Olgu sunumları, 2006 Erzurum.
 16.  Türk Kardiyoloji Derneği, Koroner Kalp Hastalığı Çalışma Grubu, ST elevasyonlu AMI’da Farmakolojik Yaklaşım, Antiagregan Tedavi, 2006 Ankara.
 17.  XXI. Ulusal Kardiyoloji  Kongresi, Senkop fizyopatolojisi, 2005  Antalya
 18. 1.Klinik Vasküler Biyoloji Kongresi, Kronik İnflamatuar Vasküler Hastalıklar, Obezite, 2005 Antalya.
 19. Türk Kardiyoloji Derneği, Kardiyoloji Güncelleme toplantısı, Hipertansiyon tedavisi, 2004 İstanbul.
 20. Türk Kardiyoloji Derneği, Aritmi ve Elektrofizyoloji Çalışma grubu, Geniş QRS kompleksli Taşikardileri Olan Hastaya Yaklaşım, 2004 Ankara.
 21. XX. Ulusal Kardiyoloji  Kongresi, Akut Atriyal Fibrilasyon Tedavisi, 2004  Antalya.
 22. Türk Kardiyoloji Derneği, Pacemaker, Aritmi ve Elektrofizyoloji Çalışma grubu, Aritmilerde Ayırıcı Tanı ve Tedavi Yaklaşımları, Atriyal Fibrilasyonda Antikoagulan Tedavi, 2003 Kayseri.
 23. Türk Kardiyoloji Derneği pacemaker, Aritmi ve Elektrofizyoloji Çalışma grubu 2002 yılı aritmi toplantısı, Yeni antiaritmik ilaçlar, 2002 Ankara