KALP YETMEZLİĞİ (KY)

Hipertansiyon, kalp krizi, kalp kapak hastalıkları gibi nedenlerle kalp kasında meydana gelen pompa yetersizliğidir. Türkiye’deki durumu yansıtan HAPPY çalışmasına göre ülkemizde 2 milyonun üzerinde insan kalp yetersizliği ile yaşamaktadır. Bu hastaların hayatta kalma oranları   bağırsak, meme veya prostat kanserlerinden bile daha kötüdür.  

Bu hastalık kendini önce, efor anında oluşan nefes darlığı ile gösterir. Daha sonra istirahat anında da nefes darlığı gelişebilir. Ayaklarda şişme (ödem), 2 yastıkta uyuyabilmek ve halsizlik gibi ilave şikayetlerde gelişebilir. Zaman içerisinde böbreklerde olumsuz etkilenir, tehlikeli ritm bozuklukları da oluşur.

Öncelikle KY gelişmesine yol açan/açacak durumları tespit ederek onları tedavi etmeli ve KY gelişimini azaltmalıyız. Fakat KY gelişmiş hastalarda, gecikmeden semptomatik iyileşmeyi sağlamak ve mortaliteyi (ölümü) azaltmak için uygun tedavi yöntemlerine başvurmalıyız. Bunlar; diyet (tuz tüketimi azaltılır), diüretik tedavisi, digoksin, B blokerler (mortaliteyi azaltırlar), ACEI ve ARB gurubu ilaçlar (mortaliteyi azaltırlar), Spirinolakton (mortaliteyi azaltırlar),  ICD pili veya pil ile sağlanan resenkronizasyon tedavisi (CRT), ve kalp transplantasyonu...

ARNI’de (Oneptus) mortaliteyi azalttığı gösterilmiş, semptomatik iyileşme sağlayan yeni ilaçlardandır.  

KY sınıflaması ve tedavi yaklaşımı:

Stage A: Yapısal kalp hastalığı olmayan KY gelişme riski yüksek riskli hastalar

HT’nu tedavi et

Sigarayı bıraktır

Lipid tedavisi

Eksersiz

Alkol kes

ACEİ/ARB başla

Stage B: Yapısal kalp hastalığı olan ama henüz KY semptomları gelişmemiş hastalar

Stage A tedavisi

ACEİ/ARB başla

B bloker başla

Stage C: Altta yatan yapısal kalp hastalığı ile ilişkili şimdi veya geçmişte KY’liği semptomları olan hastalar

Stage A tedavisi

ACEİ/ARB başla

B bloker başla

Diüretikler

Digoksin

Aldesteron antagonistleri

Nitratlar

Tuz kısıtlaması (5-6 gr/gün)

Biventriküler pace (CRT), ICD

Stage D: Özel ileri tedavi gerektiren son dönem kalp yetmezliği hastaları

Stage C tedavisi

Mekanik asist device

Transplantasyon

Sürekli inotropik infüzyon