Prof. Dr. Namık Kemal ERYOL

Kitaplar

  1. Eryol NK: “Sol aksesuar yolların EFÇ tanısı ve ablasyonu”. Ali Oto (ed): Girişimsel Kardiyak Elektrofizyoloji , 2003.
  2.  Kayaaltı F, Eryol NK. “Yoğun Bakım  Monitörizasyonu”, Yoğun Bakım  Tanı ve Tedavi, 2. baskı, Muhammed Güven (ed), 2004.
  3. İnanç M.T., Doğan A. Eryol N. K.  “Uzun QT sendromunda Kalıcı kalp pili uygulamaları”. Ali Oto (ed), Kalıcı kalp Pilleri ve implante edilebilir Defibrilatörler (2006)
  4. Eryol NK (kısım çeviri editörü), Kısım Dört: Elektrofizyoloji ve pacing. Textbook of Cardiovascular medicine.   Ömer kozan (çeviri editörü ); Eric J. Topol (ed), 2007).