İleri Kalp yetersizliği olan hastalarda “VF” denen öldürücü ritm bozukluğu meydana gelmektedir. Kalp yetersizliği bulunan hastalara implante edilen (takılan) ve ” ICD” olarak bilinen kalp pilleri ölümcül seyreden bu ritmi normal ritme çevirerek hasta ölümünü engelleyebilmektedir

ICD, köprücük kemiğinin hemen altına cilt açılarak yerleştirilir. Pile ait elektrot kablolar ise toplardamar üzerinden sağ kalp içine yerleştirilir. Bu kablolar tehlikeli bir çarpıntı oluştuğunda onları algılar ve pile iletir, sonuçta pil elektro şok diyebileceğimiz tedavi edici akım vererek çarpıntıyı düzeltir. İşlem yaklaşık ½ saat sürer, lokal anestezi ile gerçekleştirilir.